Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri’nde Dokur Yangın 2016’nın en fazla tercih edilen firması oldu.

davlumbaz_main

sertifikalar

 

davlumbaz_prodSİSTEM EKİPMANLARI

1. Krom Paslanmaz Silindir
2. Paslanmaz boru tesisatı ve bağlantı ekipmanları
3. PH 8,5 sıvı potasyum söndürme maddesi
4. Eriyebilen dedektör sistemi
5. Çelik gergi tel sistemi
6. Manuel Çalıştırma istasyonu
7. Özel Çalıştırma mekanizması ve vanası
8. Duvara bağlantı ekipmanı
9. Özel uyarı ikaz ve bakım etiketleri
10. NFPA 17A ya uygun.

 

 

Mutfaklarda ve diğer kullanım alanlarındaki davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur.

En teknolojik mutfak sistemlerinin bulunduğu ortamlarda bile yanıcı yağlar ve yüksek miktarda ısı sebebiyle olası yangın riskleri oluşmaktadır. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.

Davlumbaz söndürme sistemleri davlumbaz içindeki algılayıcılar sayesinde otomatik olarak devreye girer ve davlumbazlar, filtreler, ocaklar, bacalar, fritözler ve ızgaralarda oluşan yangına en kısa sürede müdahale ederek olası tehlikeleri kontrol altına alır.

Davlumbaz yangın söndürme sistemleri hotel, cafe, restaurant, fabrika ve benzeri işletme mutfaklarının yangın güvenliği için kullanılması gereken en önemli ve etkin söndürme sistemidir.

Ürünlerimiz ve üretimde kullanılan malzemeler; TS 862, EN3, CE, DIN ISO 9002, TUV Sanayi Bakanlığı Garanti Sertifikası,  yangın söndürme sistemleri ve elemanları muayene ve test sertifikasına sahiptir. Teknoset mühendislik ve güvenlik sistemleri başta kalite yönetim sisteminin hızlı ve güvenilir bir şekilde verilmesi garanti altına alınmıştır.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Yangın algılama ihbar sistemlerinin dizayn ve kurulumu
 • FM-200 gazlı söndürme sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Co2 gazlı otomatik söndürme sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Mikro söndürme sistemi (YENİ)Elektrik pano içi söndürme
 • Davlumbaz otomatik söndürme sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Köpüklü söndürme sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Sprikler sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Yangın dolabı sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Çevre hidrant sistemleri dizayn ve kurulumu
 • Güvenlik cctv sistemi kurulumu

 
DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ

Mutfaklarda kullanılan davlumbazların, uzun süre temizlenmeden kullanıldığı taktirde içinde biriken yağların herhangi bir sebeple tutuşmasından kaynaklanan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. Davlumbaz söndürme sistemi davlumbazlarda çıkacak yangınlarının söndürülmesinde en kolay ve en etkili çözüm yoludur.

Otomatik davlumbaz söndürme sistemleri, otel, hastane, restaurant, fabrika vb. kuruluşların mutfaklarında bulunan davlumbazlarında oluşabilecek yangınları çıktığı noktada çok kısa sürede algılayarak en az hasarla söndüren sistem olması nedeni ile mutfaklarda güvenle kullanılmakta ve tercih edilmektedir.

Sistem üzerinde, kırmızı algılama hortumu bulunmaktadır. Algılama hortumu, alevi algıladığı noktada söndürme sistemini devreye sokmaktadır. Sistem, algılama ve söndürme işlemini otomatik olarak yapmasının yanı sıra, manuel boşaltma butonu ile elle basarak da yangının söndürülmesine olanak vermektedir.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR? (ANİMASYON)

1 – MANUEL (EL İLE) KONTROL MEKANİZMASI

 • Elektrik ve gaz sistemi kesme özelliği
 • Sistemi harekete geçiren itici gazın doluluğunu gösteren manometre
 • Sistemi manuel boşaltma butonu

2 – TESİSAT ve MONTAJ EKİPMANLARI

 • D-R Pişirici ocak koruma nozulu
 • D-G Kömürlü elektrikli ızgara koruma nozulu
 • D-F Fritöz koruma nozulu
 • D-A Baca ve davlumbaz filtre koruma nozulu

3 – BASINÇLI HASSAS ALGILAMA SİSTEMİ

 • D-det algılama kablosu, yangını algılar ve sistemin çalışmasını sağlar.
 • 1/2 – 3/4 ve 1″ ebatlarda galvaniz veya paslanmaz çelik boru ve
  bağlantı malzemeleri

4 – D-CON KONTROL MEKANİZMASI

 • Algılama sistemi yangını algıladığı anda D-con kontrol mekanizmasını
  tetikleyerek azot gazı ile basınçlandırır.
 • İtici azot gazı ile basınçlandırılan D-con, söndürme kimyasalı olan
  Fire Eraser Sıvı Kimyasal Söndürücünün serbest kalmasını sağlar.
 • Serbest kalan söndürücü kimyasal, çelik borulardan geçerek nozullar
  vasıtasıyla yangını söndürür.

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİNİN YASALARDAKİ YERİ

19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 26735
 
YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2007/12937

Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1.11.2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27.11.2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar

Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.
(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz.
(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının ve havalandırmanın bulunması gerekir.
(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Denetim
MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:
a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.
ONBİRİNCİ KISIM

Son Hükümler

Yönetmeliğe aykırılık hâlleri
MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılır.
(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.Siz de hemen Dokur Yangın kalitesi ile hizmet almak, detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için İletişim Formu aracılığı ile bizimle irtibata geçin.