İtfaiye Ruhsat İşlemleri

RUHSAT ILE ILGILI TANIMLAR

 1. a) Gayrisıhhi müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
 2. Birinci sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,(Büyükşehir Belediyesi ruhsat vermektedir.)
 3. İkinci sınıf gayrisıhhi müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,

III. Üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhi yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,

 1. b) Sıhhi müessese: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerini,
 2. c) Umuma açık istirahat ve eğlence yeri: Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kasti olmamak şartıyla adi ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri,

Kapsamaktadır.

İş Nevi Çeşit Tablosu ( Ruhsat Başvuru Formunuzu doldururken is kolunuzu doğru yazmak için bu tablodan faydalanabilirsiniz.)

RUHSAT MÜRACATINDA ISTENEN BELGELER

 1. Sıhhi-Gayri Sıhhi Is yerleri

(Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu) (Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Başvuru Formu)

Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz

Asil Evraklar:

 1. Vergi Levhası
 2. Kimlik Fotokopisi (TC Kimlik No’su olan)
 3. Kira Kontratı

İstisnai Evraklar

 1. Şirket İse;
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküleri
 1. Devir İse;
 • Ruhsatın Asli
 • Noterden Devir Sözleşmesi
 1. 185 M2’den Büyük İşyerleri İçin İtfaiye Raporu

(Müracaatı Müdürlüğümüzce Online Olarak Yapılmaktadır)

 1. Gerekli Görüldüğünde Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Yönetim Kararı)
 2. Erkek Berberleri Ve Kadın Kuaförlerinden Ustalık Belgesi Veya Ustalık Belgesi Olan Biriyle Mesul Müdürlük Sözleşmesi Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)
 3. Umuma Açık İş Yerleri

(Umuma Açik-Ruhsat Basvuru Formu) (Umuma Açik-Taahhütname)

Basvuru formlarini yukaridaki linklerden indirip doldurabilir ve asagidaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlügü’ne basvuruda bulunabilirsiniz

Asil Evraklar:

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
 2. Saglik Raporu (Bulasici Hastalik Tasimadigina Dair (Devlet Saglik Kurulusundan)
 3. Vergi Levhasi(En Son Yilin Tasdikli)
 4. Kira Kontrati(Noter Tasdikli)
 5. Kat Sahiplerinden Muvafakatname (Noterden)
 6. Ortak Açilacak Ise Ortaklik Senedi
 7. İşyeri şirket adına açılacak ise;
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 1. İskân Belgesi (İmar Müdürlüğü’nden)
 2. İşyeri Devir Almayacaksa
 • Devir Sözleşmesi
 • Ruhsatın Asli
 1. Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin)

MESUL MÜDÜRLÜK IÇIN ISTENEN BELGELER

(Mesul Müdür Başvuru Formu)

Başvuru formlarını yukarıdaki linklerden indirip doldurabilir ve aşağıdaki gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz

 1. Nüfus Cüzdanı,
 2. İkametgâh Sureti
 3. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 4. Sabıka Kaydı(Adliyeden)
 5. Ruhsat Fotokopisi
 6. Bulaşıcı Hastalık Taşımadığına Dair Sağlık Raporu (Devlet Sağlık Kurulusundan)
 7. Fotoğraf (2 Adet)
 8. Mesul Müd. Sözleşmesi (Noter Tasdikli)

Taahhütname (Polis Mevzuat Ve Yasaklarına Uyacağına Dair)

 Siz de hemen Dokur Yangın kalitesi ile hizmet almak, detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için İletişim Formu aracılığı ile bizimle irtibata geçin.